Articolul 43 din OUG 194 din 2002 republicata in 2008

Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale

  • (1) Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Agentiei Romane pentru Investitii Straine, strainilor care sunt actionari ori asociati, cu atributii de conducere sau de administrare, ai unor societati comerciale, persoane juridice romane.
  • (2) Avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine se acorda strainilor prevazuti la alin. (1), care indeplinesc urmatoarele conditii:

            a) existenta unui plan de afaceri care sa cuprinda date referitoare la natura, amplasarea, durata activitatii avute in vedere, nevoile estimate de forta de munca, precum si proiectia activitatii financiare pe perioada amortizarii investitiei; 
            b) fac dovada, printr-un extras de cont eliberat de o banca din Romania, pe numele persoanei fizice cetatean strain, solicitant al avizului, ca dispun de fondurile necesare desfasurarii activitatii, in valoare de cel putin 100.000 euro, in cazul in care sunt actionari intr-o societate pe actiuni, si 70.000 euro, in cazul in care sunt asociati intr-o societate cu raspundere limitata; 
            c) investitia pe care o va realiza societatea in viitor, potrivit planului de afaceri prevazut la lit. a), sa presupuna aporturi de capital sau tehnologie in valoare minima de 100.000 euro pentru o societate pe actiuni sau de 70.000 euro pentru o societate cu raspundere limitata; 
            d) alternativ la investitia prevazuta la lit. c) poate fi crearea a minimum 10 locuri de munca pentru o societate cu raspundere limitata si minimum 15 locuri pentru o societate pe actiuni.

  • (3) In cazul societatilor cu doi sau mai multi asociati ori actionari, care solicita acordarea avizului, conditiile prevazute la alin.(2) vor trebui analizate pentru fiecare solicitant in mod separat, valoarea investitiei pe care societatea urmeaza sa o realizeze sau numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create majorandu-se in mod corespunzator, in functie de numarul solicitantilor de aviz.
  • (4) Strainii care au mai obtinut anterior un aviz din partea Agentiei Romane pentru Investitii Straine pot solicita eliberareaunui alt aviz numai in conditiile in care dovedesc imposibilitatea obiectiva de realizare a planului de afaceri anterior.
  • (5) Solicitarea de viza va fi insotita de urmatoarele:

            a) avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine; 
            b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica; 
            c) asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei.

  • (6) Cererea insotita de documentele prevazute la alin. (5) se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei si se transmite, prin intermediul Directiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Roman pentru Imigrari, pentru avizare conform competentelor.
  • (7) Avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine este valabil 6 luni de la data emiterii si are drept scop constatarea indeplinirii conditiilor tehnice si de utilitate economica a activitatii ce urmeaza a fi desfasurata de catre strain.