Informatii de interes public

Conform Legii 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d. coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f. programele si strategiile proprii;

g. lista cuprinzand documentele de interes public;

h. lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i. modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

ARIS a fost infiintata prin Legea nr. 390 /2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine.

Structura organizatorica a fost aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 752/03.07.2003 pentru aprobarea numarului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Romane pentru Investitii Straine.