Infiintarea unei Societati Comerciale

Principalele faze ale procesului de infiintare a unei societati comerciale de catre persone fizice sau juridice straine in România:

1. Certificatul de rezervare a denumirii firmei 
Durata:
 1 zi

Detalii certificat:

 • Emis de Oficiul National al Registrului Comertului
 • Valabilitate: 3 luni
 • Serveste ca dovada a nesuprapunerii denumirii alese pentru firma dvs cu denumirea altei firme deja infiintate
 • Permite rezervarea denumirii firmei 

2. Redactarea documentelor constitutive

Durata: cateva ore 

Documente constitutive:

 • Statut,  pentru infiintarea societatilor comerciale cu raspundere limitata cu asociat unic
 • Statut si contract de societate, intocmite fie separat, fie sub forma unui inscris unic denumit “act constitutiv”, ca urmare a optiunii exprimate de actionari
 • Emis de un notar public, avocat sau consilier juridic

3. Document bancar constatator al capitalului social  
Durata: maxim 1 zi   

In urma depunerii fondurilor necesare infiintarii societatii comerciale la banca, vi se va elibera un document constatator (foaie de varsamant, ordin de plata, chitanta CEC) care sa confirme existenta capitalului social conform prevederilor legale in vigoare.
 
4. Documente necesar a fi obtinute: 

4.1. cazier fiscal pentru asociatii si reprezentantii legali ai societatii comerciale nou infiintate sau, 
Durata: eliberare de indata, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului acestuia 

Cazier fiscal:

 • Eliberat de Directiile generale ale finantelor publice judetene sau a Municipiului Bucuresti, in functie de domiciliul / sediul social al contribuabilului
 • valabilitate: 30 zile

4.2. in cazul asociatilor care nu au domiciliul in România sau nu sunt înregistrati in Registrul Fiscal, declaratie pe propria raspundere privind lipsa datoriilor fiscale 
Durata:
 cateva ore

Declaratia pe propria raspundere:

 • trebuie prezentata in original sau copie legalizata
 • trebuie insotita in mod obligatoriu de o traducere legalizata de un notar public

5. Obtinerea certificatului de inregistrare, continand codul fiscal unic de inregistrare, incheierea judecatoreasca de autorizare a functionarii societatii, publicarea notificarii de infiintare si inregistrarea firmei in scopuri statistice si pentru contributia la sistemul asigurarilor sociale
Durata:
 3 zile


Inregistrarea la biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul pe raza caruia solicitantul are stabilit sediul social principal sau secundar, rescpectiv sau Tribunalul Municipiului Bucuresti.
Pentru a primi autorizatie de functionare, societatea are obligatia de a depune un formular declaratie tip pe propria raspundere semnata corespunzator de actionari si asociati sau directori, din care sa reiasa, dupa caz, ca

(a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare,activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
(b) societatea respecta prevederile legale in vigoare in domeniul ei de activitate 

Pe baza acestui formular, Biroul Unic al Registrului Comertului  emite un certificat constatator, care insoteste certificatul de inregistrare sau, in cazul in care intervin schimbari in obiectul de activitate al firmei, certificat de inscriere de mentiuni

Codul unic de inregistrare fiscala:

 • este eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor; 
 • datele din cererea de inmatriculare sunt trimise din oficiu la Ministerul Economiei si Finantelor;  
 • Ministerul Economiei si Finantelor elibereaza codul unic de inregistrare in termen de 8 ore; 
 • este o dovada a faptului ca firma este inregistrata ca societate comerciala si plateste impozit pe venit.

In conformitate cu prevederile legale, odata efectuata inregistrarea, un extras dupa certificatul de inregistrare este trimis din oficiu de catre judecatorul delagat la Monitorul Ofcial, in vederea publicarii in partea a IV-a.

Pentru mai multe detalii privind inmatricularea si autorizatia de functionare a societatilor comerciale, precum si inregistrarea modificarilor aduse actelor constitutive ale unor societati, puteti consulta www.onrc.ro/romana/formalitati.php. 

6. Inregistrarea societatii in scopul platii TVA    
Durata: 3 zile


Orice contribuabil cu sediul in România, care desfasoara sau intentioneaza sa desfasoare o activitate economica implicand operatii ce pot face obiectul impozitarii si/sau scutirii de la plata TVA  cu drepturi de deducere, trebuie sa se inregistreze pentru la autoritatea fiscala competenta.

Declaratiile pe propria raspundere sunt transmise de Registrul Comertulu autoritatii fiscale competente, in termen de 3 zile de la data inmatricularii societatii.

Ministerul Economiei si Finantelor emite un nou certificat continand numarul si data de incepere a perceperii TVA

7. Inregistrarea contribuabilului pentru plata impozitului pe profit si a contributiei la sistemul asigurarilor sociale

Mai mult decat atat, in termen de 30 de zile de la inregistrare, noua societate terbuie sa completeze declaratia de inregistrare fiscala pentru a putea a fi inregistrat la Ministerul Economiei si Finantelor in calitate de contribuabil la plata impozitului pe profit si a contributiei la sistemul asigurarilor sociale.