Parcarea subterana din Piata Avram Iancu ajunge pe masa consilierilor locali!

Consilieri locali ai municipiului Arad sunt chemati maine dimineata pentru a vota mai multe proiecte de hotarare, unul dintre ele referindu-se la parcarea subterana din Piata Avram Iancu.

„Raportul nr. 63364/10.10.2013 al Colectivului de coordonare si supervizare pentru pregatirea si atribuirea contractului de concesiune de lucrari publice „Amenajare parcare subterana Piata Avram Iancu din Municipiul Arad” se arata in comunicatul Primariei. „Prevederile Hotararii Guvernului nr.71/24.01.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2), lit. “c” precum si ale art. 45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta :

Art. 1. Se aproba studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrarilor publice privind „Amenajare parcare subterana Piata Avram Iancu din Municipiul Arad”, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare”, se arata in comunicat.    

Proiect de 26 de milioane de euro!

Studiu de fundamentare pentru aprobarea deciziei de concesionare a lucrarilor publice privind „Amenajare parcare subterana Piata Avram Iancu din Municipiul Arad” ajunge in sfarsit pe masa pe masa consilierilor locali. Conform expunerii de motive, concesionarea este legata de faptul ca proiectul investitional propus are in vedere amenajarea unei parcari subterane, dispusa pe doua nivele, in Piata Avram Iancu, precum si propunerea unei noi functiuni urbanistice pentru piata, astfel incat aceasta sa recastige atractivitatea pentru cetatenii municipiului. Astfel, in proiect este propusa realizarea unei parcari subterane, cu o capacitate de 588 de locuri de parcare, iar la nivelul zero al pietei s-a studiat realizarea unei suprafete pietonale fara intersectii cu circulatia carosabila pe intreaga suprafata a pietei. Primaria Arad isi propune ca Piata Avram Iancu sa redevina un nucleu traditional comercial si cultural al zonei centrale, valoarea intregului proiect fiind de 26 de milioane de euro.             

Alte puncte de pe ordinea de zi a sedintei de maine

1.            Proiect de hotarare nr.236/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a plafonului creantelor fiscale care se anuleaza – initiativa primarului.

2.            Proiect de hotarare nr.234/2013 privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrarilor publice privind „Amenajare parcare subterana Piata Avram Iancu din Municipiul Arad”- initiativa primarului.

3.            Proiect de hotarare nr.254/2013 privind aprobarea aderarii Municipiului Arad la Asociatia „Orase Energie Romania – OER” – initiativa primarului.

4.            Proiect de hotarare nr.255/2013 pentru completarea Hotararii nr.91/2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind Programul local multianual de crestere a performantei energetice la blocurile de locuinte – initiativa primarului.

5.            Proiect de hotarare nr.262/2013 privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Politiei Locale Arad- initiativa primarului.

6.            Proiect de hotarare nr.256/2013 privind aprobarea intentiei de incheiere a unei intelegeri de colaborare intre Municipiul Arad (Romania) si Orasul Castrovillari (Italia)- initiativa primarului.

7.            Proiect de hotarare nr.257/2013 privind participarea Municipiului Arad la Programul pilot pentru eficienta energetica in sectorul public din Romania, initiat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare – initiativa primarului.

8.            Proiect de hotarare nr.258/2013 privind participarea Municipiului Arad, in calitate de partener, la proiectul „Action of Contrast Hydraulic Emergency in Local Urban Site” („Actiune de contracarare a riscului de inundatii la nivel urban local”), acronim „ACHELOUS”- initiativa primarului.